Aktualizacja: 31.01.2021

Na Islandii możemy starać się o urlop (fæðingarorlof) lub zasiłek macierzyński (fæðingarstyrkur).

Komu należy się urlop?

  • Osoby zatrudnione na min.25% etatu przez przynajmniej 6 miesięcy przed urodzeniem dziecka
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą
  • osoby z przyznanym zasiłkiem dla bezrobotnych lub oczekujące na zasiłek
  • osoby na zwolnieniu chorobowym

Urlop macierzyński należy się zarówno matce jak i ojcu dziecka. Obecnie, dla dziecka urodzonego po 1 stycznia 2021, każdy rodzic ma 6 miesięcy urlopu, natomiast można ,,oddać” drugiemu rodzicowi do 6 tygodni ze swojej puli (wtedy np.jeden rodzic ma 7,5 miesiąca urlopu, a drugi 4,5). Urlop należy wykorzystać do 24 miesiąca życia dziecka. W niektórych przypadkach jest możliwość wzięcia wcześniejszego urlopu macierzyńskiego, jeśli matka zachowuje w ciąży. Jednak można zacząć to pobierać pomiędzy 30, a 60 dniem przed wyznaczoną datą porodu.

Kwota urlopu macierzyńskiego zależna jest od zarobków i jest to 80% z wypłaty. Okres, z którego się wylicza to 12 miesięcy liczone wstecz od 6 miesięcy przed wyznaczonym dniem porodu (przykładowo: termin porodu na 15 lipca 2021, okres rozliczeniowy to 15 styczeń 2020- 15 styczeń 2021). Podczas pobierania urlopu, odkładane są składki emerytalne, a także na związki zawodowe (jeśli chcemy). Kwota maksymalna urlopu macierzyńskiego na dziecko urodzone po 1. Stycznia 2019 to 600.000ISK. Kwota minimalna dla osób będących na 25-49% etatu, na dziecko urodzone po 1 stycznia 2021 to 137.632 ISK, a dla osób będących na 50-100% etatu, 190.747 ISK.

Dokumenty jakie należy złożyć:

Dokumenty można wysłać na adres pocztowy lub mailowy, nie później jak 6 tygodni przed przewidywanym dniem porodu:

Strandgata 1
530 Hvammstanga
Sími: 515-4800
faedingarorlof@vmst.is

Komu należy się zasiłek?

  • Studenci na min.75% i uczące się przynajmniej 6 miesięcy w czasie ostatnich 12 miesięcy przed narodzeniem dziecka
  • osoby bezrobotne i bez prawa do zasiłku
  • Osoby zatrudnione na mniej niż 25% etatu
  • Dodatkowo jest wymóg zameldowania na Islandii przez ostatnie 12 miesięcy przed narodzeniem dziecka

Kwota zasiłku macierzyńskiego dla osoby bezrobotnej i bez prawa do zasiłku lub będącej na mniej niż 25% etatu to 83.233 ISK, a dla studenta będącego na 75-100% nauki to 190.747 ISK. Kwoty te dotyczą rodzica dziecka urodzonego po 1 stycznia 2021.

  • Zaświadczenie z uczelni o % nauki (studenci)

Dokumenty można wysłać na adres pocztowy lub mailowy, nie później jak 6 tygodni przed przewidywanym dniem porodu:

Strandgata 1
530 Hvammstanga
Sími: 515-4800
faedingarorlof@vmst.is

Masz pytania?

napisz na adres e-mail: islandzkie.ciekawostki@gmail.com lub na instagramie: http://www.instagram.com/islandzkie.ciekawostki/