Prawo dt.trzymania zwierząt w budynkach wielorodzinnych możemy znaleźć na stronie parlamentu: https://www.althingi.is/lagas/nuna/1994026.html

Poniżej tłumaczenie najważniejszych paragrafów na temat trzymania zwierząt w budynkach wielorodzinnych:

[[33. gr. e.][Psy i koty, zgoda większości mieszkańców]

 • Psy i koty dozwolone są w budynkach wielorodzinnych przy pozwoleniu 2/3 właścicieli mieszkań, z którymi współdzielone jest wejście lub klatka schodowa
 • Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, za pozwoleniem 2/3 właścicieli, może przyznać ogólne pozwolenie na posiadanie psa/kota lub przyznać je poszczególnym osobom na dane zwierzę. Wspólnota może zastrzec dodatkowe zasady przy przyznaniu pozwolenia.
 • Właściciel powinien otrzymać pozwolenie innych właścicieli mieszkań oraz otrzymać pozwolenie od danej gminy, przed pojawieniem się zwierzęcia. Właściciel powinien doręczyć kopię pozwolenia do swojej spółdzielni lub wspólnoty.
 • Zabroniona jest dyskryminacja właścicieli zwierząt, jeżeli mają takie samo prawo do otrzymania pozwolenia na posiadanie zwierząt w budynku wielorodzinnym.
 • Pozwolenie jest nieodwołalne, ale rejestracja w urzędzie (þinglýsing) jest potrzebne, w przypadku zmiany właścicieli innych mieszkań i potrzeby okazania im pozwolenia.
 • Jeżeli po otrzymaniu pozwolenia na posiadanie psa lub kota w budynku wielorodzinnym, okaże się, że któryś z właścicieli innego mieszkania lub ktoś z jego rodziny ma mocną alergię, nie pozwalającą na współdzielenie pomieszczeń z psem przewodnikiem lub psem opiekunem i potwierdza to dokumentacja medyczna, komisja ds.skarg mieszkaniowych powinna znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, po otrzymaniu opinii alergologa i innych specjalistów, jeżeli ich opinia jest wymagana.
 • Krótkie wizyty psów i kotów są dozwolone, jeżeli nikt nie wyraża sprzeciwu. Pobyt przez noc jest zabroniony, chyba że posiadamy pozwolenie innych właścicieli mieszkań.
 • Te zasady nie dotyczą psów przewodników według prawa [33. gr. h].

[[33. gr. f.]Kiedy nie potrzeba pozwolenia

 • Jeżeli nie mamy wspólngo wejścia lub klatki schodowej, nie potrzba pozwolenia innych właścicieli mieszkań na posiadanie psa lub kota np.jeżeli mamy osobne wejście na parterze lub ze wspólnych schodów zewnętrznych. Nie ma znaczenia czy działka jest wspólna lub posiadamy wspólne pomieszczenie wewnątrz budynku. Jeżeli mamy wspólną klatkę schodową zewnątrz budynku i wejście do mieszkania jest ,,z balkonu”, potrzebujemy pozwolenia właścicieli mieszkań, z którymi go dzielimy.
 • Zanim zwierzę pojawi się w domu, właściciel powinien pisemnie powiadomić spółdzielnię/wspólnotę oraz załączyć kopię pozwolenia z gminy.
 • Spółdzielnia/wspólnota może, na podstawi decyzji podjętych na zebraniu,za pomocą większości głosów, ograniczyć posiadanie psów i kotów w budynku, jeżeli decyzje są obiektywne i oparte na równości.
 • W ten sam sposób, spółdzielnia/wspólnota może zabronić posiadania zwierząt w budynku, jeżeli ich pobyt niepokoi innych mieszkańców i narusza mir domowy, a właściciel zwierzęcia odmawia współpracy.

[33. gr. g.]Ogólne zasady

 • Surowo zabronione jest trzymanie zwierząt objętych nakazem posiadania pozwolenia w budynkach wielorodzinnych, bez pozwolnia danej gminy.
 • Psy i koty nie mogą przebywać w części wspólnej lub na wspólnej działce, chyba że podczas przemieszczania z i do części prywatnej. Należy trzymać je na smyczy i pod nadzorem osoby posiadającej pełną kontrolę nad zwierzęciem. Trzymanie psa bez smyczy w części wspólnej lub na wspólnej działce, traktowane jest jako poważne wykroczenie (4. mgr).
 • Podczas trzymania psów i kotów w budynkach wielorodzinnych, należy odpowiednio zajmować się zwierzęciem. Jednocześnie należy się upewnić, że nie naruszają miru domowego innym mieszkańcom.
 • W przypadku poważnego naruszenia zasad i ignorowania pouczeń, wspólnota/spółdzielnia może cofnąć wydane pozwolenie i zabronić posiadania zwierząt oraz nakazać usunięcia zwierzęcia z budynku.

[33. gr. h.]Psy przewodnicy i towarzyszące

 • Jeżeli właściciel lub inny stały mieszkaniec nieruchomości jest niewidomy lub niepełnosprawny w taki sposób, że potrzebuje pomocy psa przewodnika lub towarzyszącego, nie potrzebuje zgody na posiadanie psa, niezależnie od powyższych zasad.
 • Taki pies musi być specjalnie wyszkolony i wpisany jako pies przewodnik lub towarzyszący i musi posiadać certyfikat wydany przez specjalistę. Dokumenty należy przedstawić spółdzielni/wspólnocie wraz z informacjami w jaki sposób należy się zachować będąc w pobliżu takiego psa.
 • Zarząd spółdzielni/wspólnoty powinien zatwierdzić prawnie (þinglýsing) przebywanie takiego psa w budynku.
 • Jeżeli po otrzymaniu pozwolenia na posiadanie psa lub kota w budynku wielorodzinnym, okaże się, że któryś z właścicieli innego mieszkania lub ktoś z jego rodziny ma mocną alergię, nie pozwalającą na współdzielenie pomieszczeń z psem przewodnikiem lub psem opiekunem i potwierdza to dokumentacja medyczna, komisja ds.skarg mieszkaniowych powinna znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, po otrzymaniu opinii alergologa i innych specjalistów, jeżeli ich opinia jest wymagana.