Na Islandii dostaniemy zasiłek na tyle %, ile wynosił nasz etat. Maksymalny okres pobierania zasiłku wynosi 30 miesięcy.

 • Etat na 100% = 307.430 ISK brutto miesięcznie
 • Etat na 75% = 230.572 ISK brutto miesięcznie
 • Etat na 50% = 153.715 ISK brutto miesięcznie
 • Etat na 25% = 76.857 ISK brutto miesięcznie (zasiłek minimalny)

Jak wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych?

Bardzo prosto załatwimy to przez internet. Wystarczy zalogować się przez klucz (islykill) na stronie urzędu pracy: www.vmst.is

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od każdego pracodawcy, u którego byliśmy zatrudnieni przez ostatnie 12 miesięcy. Pracodawca może go wypełnić i wysłać poprzez zalogowanie się na stronie urzędu pracy lub możemy wydrukować wniosek i dostarczyć go pracodawcy: https://www.vinnumalastofnun.is/media/2413/stadfesting-a-starfstimabili-feb2020.pdf

Komu należy się zasiłek?

 • Osoba będąca na rynku pracy, pomiędzy 18, a 70 rokiem życia
 • Aktywnie poszukująca pracy
 • Zameldowana i przebywająca na Islandii
 • Ma prawo pracować na Islandii bez ograniczeń
 • Była osobą pracującą przez wymagany okres pracy
 • Przedstawi zaświadczenie od poprzedniego pracodawcy (vottord vinnuveitanda) lub zaświadczenie ze szkoły (jeżeli dotyczy)
 • Osoba poszukująca aktywnie pracy przez przynajmniej 3 dni robocze od daty wpłynięcia wniosku o zasiłek do urzędu pracy

Osoba będąca na rynku pracy to osoba pracująca na min.25% etatu w danym miesiącu i odprowadzająca wymagane składki. Ponadto, żeby otrzymać 100% zasiłku, należy mieć przepracowane 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Osoba, która pracowała krócej niż 12 miesięcy, ale dłużej niż 3, ma prawo do zasiłku, lecz w pomniejszonym procencie, w zależności od czasu wykonywania pracy. Poniżej przykłady:

 • 12 miesięcy pracy na etacie na 100% = 100% zasiłku
 • 6 miesięcy pracy na etacie na 100% = 50% zasiłku
 • 8 miesięcy pracy na etacie na 75% = 67% zasiłku
 • 10 miesięcy pracy na etacie 50%= 50% zasiłku

Jeżeli etat był inny w poszczególnych miesiącach, należy liczyć średni procent etatu. Jeżeli uczyliśmy się, jednocześnie pracując i nauka trwała minimum 6 miesięcy przez ostatnie 12 miesięcy przed wnioskiem o zasiłek, a praca trwała przynajmniej 3 miesiące, liczy się to jako 13 tygodni pracy. W przypadku marynarzy, liczy się dni logowania w systemie. Pełny miesiąc pracy marynarza to odpowiednik 21,67 zalogowanych dni. W przypadku młodych osób, praca na etacie wliczana do okresu potrzebnego przy wniosku o zasiłek dla bezrobotnych, naliczana jest nie wcześniej jak od 16 roku życia.

Nauka, a zasiłek dla bezrobotnych

 • Uczniowie i studenci nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych (jeżeli nie wykonywali w tym czasie pracy)
 • Podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych, można studiować, jednak nauka nie może wynieść więcej niż 12 punktów ECTS na semestr. W przypadku trwających studiów z większą ilością punktów, należy skontaktować się z doradcą zawodowym z urzędu pracy. Nigdy jednak nie można mieć więcej niż 20 punktów ECTS podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych
 • W przypadku osoby będącej na ostatnim semestrze, ale nie mającej jeszcze potwierdzenia ukończenia szkoły, nie liczy się ona jako osoba bezrobotna i wniosek o zasiłek nie zostanie przyjęty

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, a wyjazd za granicę

Dozwolone jest przeniesienie zasiłku do innego kraju Europy, bez umniejszonej kwoty zasiłku. Potrzebne będzie złożenie wniosku U2. Znajdziemy go w biurach urzędu pracy lub pobierzemy tu:

Zasiłek można przenieść na okres do 3 miesięcy. Główne wymogi do przeniesienia zasiłku za granicę to:

 • Brak jakiejkolwiek pracy
 • Pobieranie zasiłku przez okres 4 tygodni przed złożeniem wniosku o przeniesienie
 • Nie odrzucono żadnej oferty pracy (jeśli taką otrzymaliśmy)
 • Wniosek trzeba złożyć 3 tygodnie przed wyjazdem i wysłać na adres: uvottord@vmst.is
 • Nadal trzeba odznaczać się na stronie urzędu pracy między 20, a 25 dniem każdego miesiąca
 • W przypadku, gdy rozmyślimy się, a wniosek został wysłany, należy niezwłocznie powiadomić urząd pracy

Po otrzymaniu zasiłku

 • Co miesiąc między 20, a 25 dniem miesiąca logujemy się na naszą stronę i ,,odznaczamy”. Zasiłek zostanie wtedy wypłacony pierwszego roboczego dnia miesiąca
 • W przypadku ,,odznaczenia się”, między 26, a 3 dniem= zasiłek będzie wypłacony po 5 dniach roboczych
 • W przypadku ,,odznaczenia się” później niż 3 dnia miesiąca, zasiłek zostanie wypłacony miesiąc później

Chorobowe na zasiłku

Podczas pobierania zasiłku, mamy prawo do 5 dni chorobowych na każde 12 miesięcy, jeżeli byliśmy w tym czasie zarejestrowani jako osoby bezrobotne przez okres nie krótszy niż 5 miesięcy. Chorobowe można brać maksymalnie dwukrotnie i należy zgłosić to do urzędu pracy, bez podania przyczyny. Jeżeli jednak urząd pracy będzie potrzebował, należy przedstawić zwolnienie lekarskie w przeciągu tygodnia od zakończenia dni chorobowych.

Okres karencji

Okres karencji wynosi od 2 do 3 miesięcy, w przypadku niespełniania zasad do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku wykorzystania 24 miesięcy zasiłku, dopiero po przepracowaniu 24 miesięcy, możemy ponownie złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Ta sama zasada dotyczy osób, które trzykrotnie pobierały zasiłek.

W poniższych przypadkach obowiązuje okres karencji 2 miesięcy (po złożeniu wniosku o zasiłek i zaakceptowania go, zasiłek zostanie wypłacony z 2 miesięcznym opóźnieniem):

 • Wypowiedzenie pracy bez powodu
 • Zwolnienie dyscyplinarne
 • Przerwanie nauki bez powodu

Ponadto może obowiązywać okres karencji po otrzymaniu zasiłku, w poniższych przykładach:

 • Odrzucenie oferty pracy bez ważnego powodu
 • Nie branie udziału w przygotowanym planie powrotu na rynek pracy lub nie stosowanie się do zaleceń
 • Odrzucanie pomocy urzędu pracy np.nie uczęszczanie na kursy oferowane przez urząd pracy
 • Nie przychodzenie na spotkania i zebrania z urzędu pracy, bez ważnego powodu

W przypadku nie zgłoszenia czegoś z poniższej listy, możliwe jest nałożenie okresu karencji lub wykreślenia z listy bezrobotnych i nakazania zwrotu wypłaconego zasiłku lub jego części:

 • Otrzymanie pracy
 • Praca dorywcza
 • Inne dochody oprócz zasiłku dla bezrobotnych
 • Nauka/kurs
 • Wyjazd za granicę bez wniosku U2
 • Przebywanie za granicą
 • Urlop
 • Choroba
 • Niezdolność do pracy (całkowita lub częściowa)
 • Zmiana adresu/numeru telefonu lub e-mail

Inne przydatne informacje

 • Wypracowane lata pracy można ,,zatrzymać” na 24 miesiące od dnia zakończenia pracy. Przykładowo: jeśli wyjedziemy za granicę mając wypracowane prawo do zasiłku i wrócimy w przeciągu 24 miesięcy, nie musimy od nowa ,,zbierać” wymaganych 12 miesięcy. Wtedy do wniosku nie dołączamy potwierdzenia od pracodawcy z ostatnich 12, lecz z ostatnich 36 miesięcy. Jeżeli jednak minęły 24 miesiące od dnia zakończenia pracy i nie zdążyliśmy się zarejestrować jako bezrobotni, prawo do zasiłku trzeba wypracować od nowa
 • Osoba będąca na zasiłku dla bezrobotnych, ma prawo otrzymać urlop macierzyński
 • W przypadku wypadku/poważnego uszczerbku na zdrowiu, prawo do zasiłku zostaje ,,zatrzymane”. Jeśli jednak nie będziemy zdolni do pracy w przeciągu 12 miesięcy, prawo do zasiłku trzeba będzie od nowa wypracować
 • Zabronione jest pobieranie zasiłku w przypadku prowadzenia firmy na swoją kennitala lub pracować jako podwykonawca
 • Osoba przeprowadzająca się na Islandię z kraju członkowskiego UE, mająca w swoim kraju wypracowane prawo do zasiłku, może otrzymać na Islandii zasiłek po wypełnieniu wniosku U1
 • Kwota jaką można ,,dorobić” będąc na zasiłku dla bezrobotnych, bez zmniejszenia jego wysokości, wynosi 73.827 ISK brutto

Pomocne? Wesprzyj mnie na PATRONITE