Barnavernd to Krajowa Agencja Ochrony Dzieci. Jej zadaniem jest m.in. ochrona praw dziecka na Islandii, znajdowanie domów zastępczych, pomoc dzieciom w trudnej sytuacji, przekazywanie informacji oraz edukacja w sprawie ochrony dzieci oraz monitorowanie instytucji zajmujących się dziećmi i nastolatkami. Pomaga również w terapii dzieci i nastolatków cierpiących np.na zaburzenia seksualne lub mających trudną sytuację w domu.

Na Islandii znajduje się również ,,Barnahus” (isl.dom dzieci), w kórym pracuje szereg specjalistów. Znajduje się tam np.specjalne pomieszczenie, w którym można przeprowadzić rozmowę z dzieckiem, które padło ofiarą przemocy lub pedofilii. Po rozmowie, dziecko może zostać zbadane przez wyspecjalizowanego pediatrę, w przychodni znajdującej się na miejscu. Pracują tam psychologowie i terapeuci specjalizujący się w pomocy dzieciom, które były wykorzystywane seksualnie oraz ich rodzinie. Miejsce zapewnia dyskrecję i jak najmniej stresującą dla dziecka atmosferę.

W przypadku trudnej sytuacji domowej, ale nie na tyle trudnej by dziecko musiało być odebrane, Barnavernd może znaleźć dziecku ,,rodzinę wsparcia” (stuðningsfjölskylda). Może ono wtedy przebywać w domu tej rodziny, gdy nie czuje się dobrze w swoim własnym, zwrócić o pomoc w odrobieniu lekcji czy przebywać kilka dni.

W każdej gminie znajdziemy osobę powołaną przez Barnavernd. W przypadku, gdy mamy wątpliwości co do bezpieczeństwa znanego nam dziecka, możemy porozmawiać z tą osobą i poprosić o przyjrzenie się rodzinie. W przypadku nagłego zdarzenia lub pory poza godzinami pracy gminy, należy zadzwonić pod 112.

Co się dzieje podczas i po zgłoszeniu podejrzenia zagrożenia bezpieczeństwa/zaniedbania/wykorzystywania dziecka?

Pracownik gminy, odpowiedzialny za ochronę dzieci, spisze nasze doniesienie. Według prawa, pracownicy mają 7 dni na reakcję na zgłoszenie. Jeżeli Barnavernd uzna sprawę za poważną, zacznie się wywiad sprawy, który według prawa nie może potrwać dłużej niż 3 miesiące, jednak w bardziej skomplikowanych przypadkach, możliwe jest przedłużenie do 4 miesięcy.

W zależności od sprawy, pracownicy Barnavernd, podczas wywiadu rozmawiają z rodzicami oraz dzieckiem i często udają się w miejsce zamieszkania dziecka by mieć lepszy widok sprawy. Najczęściej uzyskują też informacje ze szkoły lub przedszkola dziecka i często również pozyskują je od policji oraz przychodni. Po zakończeniu wywiadu, Barnavernd decyduje o tym jakiej pomocy udzielić rodzinie. Rodzina może dostać pomoc od innych instytucji, sprawa zostaje rozwiązana inaczej lub zostaje zakończona po wywiadzie.

Jeżeli rodzina lub dziecko potrzebuje pomocy, sporządza się swego rodzaju plan. Pomoc może być różna, w zależności od sprawy. W większości przypadków, dziecko pozostaje w swoim domu, a pomoc może być w różnej postaci:

  • Miejsce w przedszkolu
  • Miejsce na świetlicy
  • Osobiste doradztwo dla dziecka (np.pomoc w znalezieniu hobby)
  • Rodzina wsparcia (gdzie dziecko może przebywać np.jeden weekend w miesiącu)
  • Doradztwo oraz wskazówki dla rodziców (w sprawie wychowania lub rozmowy z dzieckiem)
  • Wsparcie finansowe
  • Nadzór domowy (pomoc w utrzymaniu domu, planowaniu i zarządzaniu domem)

W niektórych przypadkach dziecko musi zostać przeniesione do rodziny zastępczej. Jeżeli dziecko lub nastolatek ma problem z używkami, zostanie umieszczone w ośrodku odwykowym na od 6-8 tygodni do 6-9 miesięcy, w zależności od sprawy i potrzeb dziecka.

Kontakt do Barnaverndastofa:

Borgartún 21
105 Reykjavík

Tel: 530 2600 e-mail: bvs@bvs.is

Źródło: www.stjornarradid.is, bvs.is

Odwiedź mnie na instagramie> http://www.instagram.com/islandzkie.ciekawostki/