Każda osoba pracująca, ma na Islandii prawo do płatnego zwolnienia. W dużej mierze jest to zależne od obowiązującej nas umowy związkowej (np.dla danego zawodu lub grupy zawodowej).

Wypłata podczas zwolnienia lekarskiego

Pracownik, który jest niezdolny do pracy ze względu na chorobę lub wypadek, ma prawo do otrzymywania wypłaty od pracodawcy. Umowy związkowe określają wymogi oraz długość okresu zwolnienia, za który pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie. W umowie znajdziemy również szczegółowe informacje na ten temat. Pracodawca może wymagać przedstawienia zwolnienia zdrowotnego od lekarza, jednak nie mamy obowiązku zaznajamiać go ze szczegółami. Natomiast lekarz zaufania (trúnaðarlæknir), z którym firma ma podpisaną umowę, może wystąpić do naszego lekarza o więcej informacji dla potwierdzenia prawidłowości danych w zwolnieniu lekarskim.

Jeżeli zwolnienie zdrowotne jest dłuższe niż okres wymieniony w umowie, można wnioskować o wypłatę za zwolnienie zdrowotne z funduszu naszych związków zawodowych (dagpeningar úr sjúkrasjóði stéttarfélags) lub/oraz z Islandzkiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (więcej informacji TUTAJ).

Dni chorobowe

Dni chorobowe, które przysługują bez potrzeby przedstawiania zwolnienia lekarskiego (chyba, że nasza umowa mówi inaczej) to minimum 2 dni za każdy przepracowany miesiąc (może być ich więcej, zależne jest to od umowy związkowej). Bardzo często wzrastają wraz ze stażem pracy.

Osoba będąca na urlopie, również ma prawo do dni chorobowych i tym sposobem wydłużenia urlopu o te dni, z których nie mógł skorzystać przez chorobę. Należy przedstawić w takim przypadku zwolnienie zdrowotne od lekarza.

Dni chorobowe ze względu na chorobę dziecka

Rodzice dzieci poniżej 13 roku życia, mają prawo do płatnych dni chorobowych ze względu na chorobę dziecka. Ilość dni jest zależna od umowy związkowej, jednak często jest to 1 dzień lub 2 dni dla każdego rodzica za każdy przepracowany miesiąc. Jeżeli choroba dziecka trwa dłużej niż okres chorobowy zawarty w umowie, rodzic ma prawo do wypłaty pieniędzy ze związkowego funduszu chorobowego (dagpeningar úr sjúkrasjóði stéttarfélags). Rodzice dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, mają prawo do wypłat z Administracji Ubezpieczeń Socjalnych (więcej TUTAJ).

Wypadek w pracy

Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy, po wykorzystaniu swoich dni chorobowych, ma prawo do wypłaty od pracodawcy do 3 miesięcy. Zasada ta dotyczy również chorób nabytych przez pracę.

Jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy przez 10 dni lub dłużej, ma on prawo do wypłaty pieniędzy z funduszu wypadkowego od Islandzkiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (więcej TUTAJ) aż nie wróci do zdrowia lub do 52 tygodni. Należy jednak pamiętać, że jeżeli w tym czasie otrzymujemy wynagrodzenie od pracodawcy, Islandzkie Ubezpieczenie Zdrowotne wypłaca te pieniądze pracodawcy.

Zgodnie z umowami związkowymi, pracodawca ma obowiązek ubezpieczenia pracowników. Jeżeli wypadek w pracy doprowadzi do śmierci lub trwałego kalectwa, pracodawca ma obowiązek wypłacić zadośćuczynienie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie związkowej. Jeżeli za wypadek był odpowiedzialny pracodawca, ma on obowiązek wypłacenia odszkodowania.

Źródło: island.is

Chcesz się ze mną szybko skontaktować lub dowiedzieć się więcej o Islandii? Zerknij na mój instagram> TUTAJ