Jak wygląda pobieranie renty na Islandii? Komu się należy, jak aplikować oraz ile wynosi, dowiecie się poniżej.

Kto ma prawo do renty na Islandii?

Prawo do renty (na Islandii mają osoby w wieku 18-67 lat, które złożyły wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności/prawo do renty (örorkumat). Obowiązkiem jest zakończona rehabilitacja lub potwierdzenie od lekarza, że rehabilitacja nie jest konieczna.

Jak wnioskować?

 • Składamy wniosek na stronie TR
 • Dołączamy orzeczenie od lekarza
 • Wypełniamy listę pytań (po zalogowaniu na ,,moich stronach” TR)
 • Potwierdzenie od rehabilitanta o zakończeniu rehabilitacji (jeśli dotyczy)
 • Szacunek dochodów (patrz niżej)
 • Potwierdzenie zgłoszenia wniosku do funduszu emerytalnego lub, że nie mamy prawa do wypłat z funduszu emerytalnego
 • Informacje o wykorzystaniu karty podatkowej

Szacunek dochodów

Szacunek dochodów to wyliczenie kwoty renty w zależności od dochodów. Kilka informacji:

 • Do szacunku wlicza się: wypłaty z miejsca pracy, emerytura, dochód ze związków zawodowych oraz dochody kapitałowe jak np. odsetki od depozytów czy dochody z wynajmu
 • Wypłaty z dodatkowego funduszu emerytalnego nie mają wpływu na szacunek dochodów tak samo jak pieniądze wypłacane z urzędu miasta w związku z pomocą społeczną
 • Wszystkie kwoty muszą być podane w kwocie brutto
 • Wyliczane są wypłaty od czasu złożenia wniosku do końca roku

Inne informacje

 • Średni okres rozpatrywania pierwszego wniosku o rentę wynosi 14 dni. Rozpatrywanie ponowne wynosi przeciętnie 6 tygodni. Czas liczy się od czasu, gdy wszystkie wymagane dokumenty zostaną dostarczone do TR
 • Kwoty renty na Islandii są podzielone na 3 kategorie:
  • Renta: 49.804 ISK
  • Renta powiązana z wiekiem: 49.127 ISK
  • Renta powiązana z poprzednimi zarobkami (dla osób po wypadku lub w rehabilitacji): 159.604 ISK
 • Kwoty dodatku rentalnego wynoszą 49.127 ISK dla osób w wieku 16-61 lar oraz 49.840 dla osób w wieku 62-66 lat
 • Dochody z pracy mogą wynosić maksymalnie 1.315.000 ISK rocznie by nie miały wpływu na wysokość renty
 • Dochody z wypłaty emerytur mogą wynosić maksymalnie 328.000 rocznie by nie miały wpływu na wysokość renty
 • Dochody kapitałowe nie mogą wynosić więcej niż 98.640 ISK rocznie
 • Dochody z pracy lub emerytury małżonka nie mają wpływu na wysokość renty, ale dochody kapitałowe w przypadku małżeństwa/konkubinatu, mają wpływ na wypłaty renty (dochód dzieli się wtedy po połowie na osobę)

Renta, a dodatek rentalny

Na Islandii, rentę (örorkulífeyri) mogą otrzymać osoby, które mają orzeczenie o przynajmniej 75% niepełnosprawności. Takie osoby (w pełni renciści) mogą otrzymać dodatek mieszkaniowy, dodatek na paliwo, dodatek na dziecko oraz otrzymać kartę rencisty, która zapewnia wiele zniżek.

Prawo do dodatku rentalnego (örorkustyrkur) mają osoby, które mają orzeczenie o przynajmniej 50% niepełnosprawności. Takie osoby nie mają prawa do żadnych dodatków dla rencisty, nie licząc tych, którzy mają na wychowaniu dziecko poniżej 18 roku życia. Osoby z dodatkiem rentalnym nie mają prawa do otrzymania karty rencisty.

Znajdź mnie na instagramie! Kliknij TUTAJ