Ślub cywilny na Islandii możemy wziąć w urzędzie Sýslumaðurinn. Możliwa jest również opcja ślubu w plenerze, za dodatkową opłatą.

Wymogi do zawarcia małżeństwa

 • Osoba nie może wziąć ślubu z własnym potomkiem (również adoptowanym, chyba że adopcja została prawnie rozwiązana) oraz rodzeństwem
 • Osoby muszą mieć ukończone 18 lat (można jednak zawrzeć małżeństwo przed ukończeniem 18 roku życia, na specjalny wniosek)
 • W przypadku, gdy jedna z osób była już w małżeństwie, poprzedni związek musi być rozwiązany prawnie poprzez rozwód

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zawarcie małżeństwa (nie starszy niż 8 tygodni). Potrzebujem 2 świadków do podpisania wniosku, następnie wniosek podpisuje urzędnik. Po podpisaniu go przez urzędnika, małżeństwo można zawrzeć w przeciągu 30 dni.
 • Akt urodzenia
 • Akt stanu cywilnego (uwaga, osoby które przyjechały na Islandię po ukończeniu 18 roku życia, mogą potrzebować również polskiego dokumenty, należy się dowiedzieć w swoim biurze sýslumaðurinn)
 • Dokument tożsamości (np.paszport lub prawo jazdy)
 • W przypadku gdy osoba była już w związku małżeńskim, należy przedstawić dokumenty rozwodowe lub, jeśli małżeństwo zakończyło się zgonem jednego z małżonków, potwierdzenia że rozdział majątku zmarłego jest zakończony
 • Jeżeli jedna lub obie strony mieszkają za granicą, należy przedstawić odpowiedniki powyższych dokumentów ze swojego kraju

Koszt zawarcia związku małżeńskiego na Islandii

 • Koszt ślubu w urzędzie to 10 tys ISK. Nie ma wymogów co do ubioru ani obowiązku posiadania obrączek
 • Koszt ślubu w plenerze to 10 tys ISK + 10 tys ISK za każdą rozpoczętą godzinę pracy urzędnika. Czas dojazdu wlicza się w czas pracy. Opłata za dojazd może być zmienna i wyliczana jest indywidualna. W wyjątkowych przypadkach trzeba doliczyć opłatę za nocleg i wyżywienie.

Jakie prawa i obowiązki nas dotyczą po zawarciu małżeństwa?

 • Małżeństwo powinno być zameldowane w tym samym miejscu.
 • W przypadku dzieci urodzonych po zawarciu małżeństwa, rodzice automatycznie otrzymują równe prawa rodzicielskie oraz równe obowiązki w stosunku do dzieci.
 • Wszystkie nieruchomości oraz długi, nabyte po zawarciu małżeństwa, dzielone są po równo (50/50) w przypadku rozwodu.
 • Jednemu z małżonków nie wolno sprzedać lub zadłużyć hipotecznie nieruchomości, bez zgody drugiego małżonka.
 • Małżonkowie są swoimi prawnymi spadkobiercami.

Co to jest Sambúð?

Dosłownie jest to ,,wpólne zamieszkiwanie”, można porównać do konkubinatu. Jest to związek dwóch osób, które dzielą wspólnie gospodarstwo domowe i mają meldunek w tym samym miejscu, jednak nie są małżeństwem. Zawarcie go jest bardzo proste. Jeśli na Islandię przyjechaliśmy jako dziecko/nastolatek, wystarczy wypełnić wniosek online (następnie druga osoba musi go zatwierdzić logując się na swojej stronie): Strona po islandzku Potwierdzenie drugiej osoby

W przypadku osób, które przyjechały na Islandię jako osoby dorosłe, wymagane będzie przedstawienie aktu stanu cywilnego z Polski.

Największa różnica pomiędzy małżeństwem,a sambúð jest taka, że osoby nie są zobowiązane dzieleniem między siebie majątku oraz nie są prawnymi spadkobiercami wobec siebie. W przypadku małżeństwa, jedna ze stron nie może sprzedać części/całości posiadanej wspólnie nieruchomości lub zadłużać hipotecznie bez zgody drugiej osoby, nie dotyczy to jednak osób w konkubinacie. W przypadku chęci adopcji dziecka, osoby nie będące małżeństwem, muszą być w konkubinacie przez minimum 5 lat, zanim złożą wniosek o adopcję. Jeśli jedna z osób zginie, pieniądze z ubezpieczenia na życie wypłacane są automatycznie małżonkowi, w przypadku osób w konkubinacie, należy w polisie wpisać konkretną osobę jeśli chcemy by w razie naszej śmierci otrzymała kwotę z ubezpieczenia.

Ponadto taki związek można rozwiązać prawnie online w kilka minut, gdyż osoby nie są zobowiązanie do rozdzielania majątku w przypadku rozstania.

Mogą natomiast korzystać ze wspólnego rozliczania się z podatku, korzystać z karty podatkowej konkubenta oraz korzystać z dofinansowań socjalnych jako para (co często jest bardziej korzystne niż w przypadku 2 osób bez prawnego powiązania) czy zapłacić mniej za wyliczenie zdolności kredytowej. Dodatkowo mają te same prawa wobec swoich dzieci oraz mogą otrzymywać świadczenia socjalne tak jak w przypadku osób będących w związku małżeńskim. Również w przypadku choroby, zarówno małżonkowie jak i osoby w konkubinacie, mają prawo do pieniędzy z tytułu opieki nad małżonkiem (tak dodam, że jeśli druga osoba potrzebuje opieki to możemy otrzymywać wypłaty ze związków zawodowych by się nią zająć).

Wpadnij na mój instagram po ciekawostki z życia na Islandii> KLIK